Browse Items (246 total)

DSC01366.JPG
Painted seashells on a string outside pilgrims office in SJPDP

DSC01512.JPG
Stones on waymarker

DSC02061_1500x1000.JPG

Tags: ,

DSC02066_1500x1000.JPG

Tags:

DSC02068_1500x1000.JPG

Tags:

DSC02070_1500x1000.JPG

Tags: , ,

DSC02082_1500x1000.JPG

DSC01517resized.JPG
Memorial with flowers

DSC02106_1500x1000.JPG

Tags: ,

Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2